‹ Like CoopStroom on Social Media

Wie zijn wee


COOPSTROOM CVBA

COÖPERATIEF MODEL VOOR ZONNE-ENERGIE BIJ KMO’S, ZELFSTANDIGEN EN ORGANISATIES.


  Wie zijn wij?

  • Wij zijn een erkende burgercoöperatie met sociaal oogmerk

  • Opgericht door 18 vrijwilligers die zich volledig onbezoldigd engageren.

  • We maken deel uit van een netwerk van erkende (burger)energiecoöperaties: Rescoop.
  • We zijn een democratische organisatie, onze coöperanten hebben inspraak en stemrecht op onze algemene vergadering. Elk coöperant kan zich ook kandidaat stellen voor de raad van bestuur.
  • Wij willen de transitie naar 100 % hernieuwbare, groene energie versnellen.
  • Onze winst gaat volledig naar onze burger-coöperanten, naar nieuwe projecten en naar sociaal of ecologisch bewogen projecten.
  • Wij versterken de lokale economie door zo veel mogelijk met lokale leveranciers en installateurs te werken.

  Wat is uw voodeel?

  • U krijgt 100% groene energie aan een zeer lage en vaste prijs.
  • U hoeft zelf niet te investeren in de installatie.
  • Wij bieden volledige ontzorging. Van ontwerp tot onderhoud, herstellingen of verzekering, alles wordt door CoopStroom geregeld.
  • Na einde contract (20 jaar) wordt de installatie automatisch uw eigendom en geniet u nog 10 tot 15 jaar van gratis en groene zonne-energie.
  • U wordt partner van CoopStroom cvba en investeert daarmee in een burgerinitiatief dat inzet voor 100% hernieuwbare energie, de lokale economie versterkt en zich inzet voor sociale en ecologische projecten.
  • Partners worden vermeld in onze communicatie (website, facebook, digitale nieuwsbrief, e.a. )

  Historiek

  CoopStroom is een energiecoöperatie, opgericht uit de schoot van de vzw Klimaat Podium Brugge, door burgers die zich willen inzetten voor meer groene energie in eigen streek. De projecten worden volledig gefinancierd met geld van de coöperanten, die zelf mee in de coöperatie kunnen meewerken, zij het in het bestuur of bij de algemene vergadering.

  Wat maakt een coöperatie als CoopStroom zo anders?

  Energie voor en door de burger

  • 100% voor en door burgers !

  • Geen inmenging van bedrijven en/of overheden

  100% groen en lokaal

  • 100 % groene energie

  • lokaal geproduceerd

  • Uitsluitend investeringen in groene energie.

  Duurzaam en lokaal investeren

  • Wij investeren niet in risicokapitaal of aandelen van andere bedrijven, zijn niet beursgenoteerd en gaan geen bankleningen aan.

  • De investeringen van de coöperanten worden uitsluitend aangewend voor het bouwen van groene energie projecten.

  • De gegenereerde winst gaat nagenoeg volledig  terug naar de aandeelhouders onder de vorm van dividenden en wordt ook deels aangewend voor het bouwen van nieuwe projecten.
  • Wij investeren maximaal in de lokale economie, door samen te werken met lokale installateurs voor de projecten, onze website of andere diensten te laten uitbouwen door lokale bedrijven en zo steeds maximaal gebruik te maken van de producten en diensten van lokale bedrijven. Recent onderzoek wees uit dat burgercoöperaties zo tot 7 maal meer opbrengen voor de lokale economie, dan grote bedrijven.

  Erkend Volgens ICA principes – sociaal oogmerk

  • Erkende coöperatie, die de internationale ICA principes volgt. Deze leggen strikte morele en ethische principes op, die bepalen hoe de coöperatie te werk gaat. Wij werken volgens hoge sociale en ecologische normen en zijn volledig transparant tegenover onze coöperanten.

  • Coöperatie met een sociaal oogmerk. Wij besteden een deel van onze winst aan sociaal of ecologisch bewogen projecten.

  • Volledig vrijwillig en onbetaalde raad van bestuur. Geen zitpenningen of andere vergoedingen. Dit is mee opgenomen in de statuten.
  • Coöperaties kunnen een tegengewicht bieden tegen de macht van grote bedrijven. Hoe meer burgers investeren in burgercoöperaties, hoe meer macht zij terug in handen krijgen.

  Meer info?

  Contactpersoon : Anthony Maréchal – voorzitter raad van bestuur / PV werkgroep

  E-mail: info@coopstroom.be

  Telefoon: 0472 65 64 60

  ;