‹ Like CoopStroom on Social Media

Vennoot

Via Coopstroom kun je mede-eigenaar worden van zonne-installaties en windturbines

​​​Bij de planning en de uitvoering van nieuwe projecten tracht Coopstroom zoveel mogelijk alle betrokkenen te informeren en met hen in gesprek te gaan. Zo bouwen we aan een maatschappelijk draagvlak voor onze plannen. Bovendien kan iedereen aandelen kopen van de coöperatie en zo meegenieten van de opbrengst van projecten in zijn buurt.

Haal meer uit je spaargeld: zet het in voor hernieuwbare energie en energiebesparing

Via de coöperatie Coopstroom investeer je mee in windturbines, zonne-installaties, warmtekrachtkoppeling en nu ook in een warmtenet. Als vennoot ben je rechtstreeks mede-eigenaar van de installaties.

Coopstroom haalt enkel kapitaal op als dit nodig is voor de financiering van nieuwe projecten.

Momenteel kan enkel wie nog geen vennoot is, één aandeel kopen.

Aandelen bijkopen kan bij een nieuwe kapitaalsoproep. 

Een  fair dividend voor jou aandeel in een leefbare toekomst

De coöperatie Coopstroom is een erkende coöperatie en mag jaarlijks een dividend van maximaal 6% uitkeren. Coopstroom heeft sinds 2005 jaarlijks 6% dividend uitgekeerd aan de vennoten. Het dividend voor het voorgaande jaar wordt telkens vastgelegd door de Algemene Vergadering op basis van de jaarcijfers.

Bij het berekenen van investeringen houdt Coopstroom altijd rekening met de lange termijn doelstelling om 6% dividend te kunnen uitkeren.

Een aandeel van Coopstroom cvba is een risicobelegging. Dividenden uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.


;