‹ Like CoopStroom on Social Media

Producten

Huidig aanbod

Via CoopStroom kun je mede-eigenaar worden van hernieuwbare  energie installaties.

​​​Bij de planning en de uitvoering van nieuwe projecten zal CoopStroom zoveel mogelijk alle omwonenden informeren en met hen in gesprek te gaan. Zo bouwen we aan een maatschappelijk draagvlak voor onze plannen. Bovendien kan iedereen aandelen kopen van de coöperatie en zo meegenieten van de opbrengst van projecten in je buurt.

Coopstroom biedt momenteel volgende producten aan:

Hernieuwbare energie van zonnepanelen

CoopStroom investeert in fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van vennoten, scholen, openbare gebouwen en bedrijven. Het doel is om zoveel mogelijk dakoppervlak in te zetten om zonnestroom op te wekken. CoopStroom is de ideale formule voor organisaties die niet zelf de centen hebben om te investeren in groene stroom en die burgers mee willen laten delen in de opbrengst van de installaties.

Elektrisch autodelen

We geloven met CoopStroom in de combinatie van fotovoltaïsche zonnepanelen met elektrische deemobiliteit. We zoeken en investeren in projecten die onze groene stroom combineren  met elektrische laadpalen voor elektrische wagens in een concept van autodelen. De auto’s die we met CoopStroom aankopen delen we met onze coöperanten.


Producten In ontwikkeling

Coopstroom ontwikkelt momenteel volgende nieuwe producten:

Groene stroom

Coopstroom is de nodige stappen aan het zetten om binnenkort, in samenwerking met Ecopower, groene stroom te kunnen aanbieden aan zijn coöperanten

Groene warmte

Als we stoppen met fossiele brandstoffen houdt dat op termijn ook in dat we los komen van aardgas. Meer dan de helft van de energie gebruiken we echter om onze woningen op te warmen. CoopStroom volgt de tendensen en technologieën op de voet voor het isoleren van woningen en alternatieven voor verwarming, zoals warmtepompen en warmtenetten.

Hernieuwbare energie van windturbines

Investeringen in windturbines doe je niet van vandaag op morgen. CoopStroom onderzoekt de mogelijkheden voor investeringen in windenergie en is bereid om samen te werken met partners die de participatie rechtstreeks met burgers. Van zodra er mogelijkheid is om te investeren in een windproject kom je dit hier te weten.

;