‹ Like CoopStroom on Social Media

Duurzame energie voor "De Ganzeveers"

De Stad werkt een samenwerking uit met de burgerenergiecoöperatie CoopStroom. We voorzien een PV installatie op het dak van het gebouw. De groene stroom leiden we via een laadpaal af naar elektrische voertuigen die kunnen ingezet worden als dienstwagen en die als deelwagen kunnen worden gebruikt door de coöperanten die mee investeren in het project. Het subsidiebedrag van stroomversnellers gebruiken we voor de aankoop en het beschikbaar maken van de wagen, voor de laadpaal en voor de communicatie. De PV-panelen worden gefinancierd door burgerparticipatie opgehaald bij de coöperanten van CoopStroom.

De Stad ondertekende de Burgemeestersconvenant en engageert zich om tegen 2050 fossielvrij te zijn. De energietransitie is gebaat met een grote betrokkenheid van de burger en initiatieven van onder uit. In dit project neemt de burger de energietransitie en de duurzame mobiliteit in eigen handen in een verdergaande samenwerking met de stad. Elektrische auto's stoten minder broeikasgassen uit dan andere auto's zodat de luchtkwaliteit verbetert. Bovendien zijn we met elektrische auto's ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een deelauto heeft voordelen op het gebied van milieu (minder auto's en dus minder CO2-uitstoot), het sociale (minder fileleed en parkeerdruk doordat auto's gedeeld worden) en de economie (geen voertuig of extra voertuig moeten aankopen). Autodelen is een duurzaam alternatief voor het bezit van een (tweede) auto.

;