‹ Like CoopStroom on Social Media

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare en duurzame energie

Een hernieuwbaar energiesysteem gebruikt natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, water (getijden en golven) en aardwarmte.

Duurzame energie of groene energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte (Wikipedia)

Bronnen van hernieuwbare energie

ODE (www.ode.be), de Organisatie voor Duurzame Energie in Vlaanderen onderscheid volgende bronnen van hernieuwbare energie.

  • Zonne-energie
  • Warmtenetten
  • Bio-Energie
  • Windenenergie
  • Warmtepompen
;